Váš internetový prohlížeč prohlížeč má vypnutou podporu cookies. Bez použití cookies není možné pracovat s aplikací I-TIX.

Co jsou cookies?

Cookie je krátká textová informace, která je dočasně uložena v paměti vašeho počítače. Při uzavření browseru je smazána.

K čemu slouží?

Cookie pojmenovaná AMSESS slouží naší aplikaci k uložení informací, které zadáváte při vyhledávání letů. Jednotlivé stránky si díky tomu předávají méně informací a komunikace je tím rychlejší i spolehlivější.

Jsou cookies nebezpečné?

Nejsou. Protože jde pouze o textový soubor, nemůže být spuštěn jako program a tedy nemůže obsahovat ani žádný virus. Váš počítač naše cookie automaticky po uzavření browseru smaže.

Ochrana osobních dat

Informace, které ukládáme do cookies, jsou přístupné pouze naší aplikaci. Stejně tak si I-TIX nemůže číst cookies, které si uloží jiná web stránka. Informace, které do cookie ukládáme, neobsahují žádné osobní údaje.

Povolte si, prosím, použití cookies ve vašem webovém prohlížeči a potom můžete použít aplikaci I-TIX.